KALİTE POLİTİKASI

 

Kurumumuz, faaliyetleri gerçekleştirilirken insan odaklılık ve süreç iyileştirme temeline dayanan Kalite Yönetim Sistemi’ni uygular, etkinliğini gözden geçirir, sürekli iyileştirme için gereken kaynakları sağlar. Bu doğrultuda:

  • "Uluslararası standartlarda ve yasal şartlar çerçevesinde,
  • Ziyaretçi memnuniyetine odaklı,
  • Disiplinler arası işbirliğiyle sürekli gelişen ve zenginleşen koleksiyon ve arşiv ile nitelikli, eğitimli ve yüksek motivasyonlu katılımcı personele sahip,
  • Koleksiyonların korunması, sergilenmesi ve güvenliğinde bilimsel yaklaşımları benimseyen,
  • Fiziksel ve dijital olarak erişilebilir bir müze olarak,
  • Çoğulcu, hesap verilebilir ve saydam bir yönetim anlayışını benimsemek

Kalite Politikamızdır.”

 

F.04.01 / 16.10.2017 / 00