İstanbul Havacılık ve Uzay Gelecek Merkezi

 

İstanbul'da bulunan ilk ve tek Havacılık Müzesinde Havacılık Tarihi, Meslekleri ve Sporlarını bilgi tabanlı yenilikçi uygulamalarla ziyaretçilere sunmak, öğrencilere yönelik tematik atölye ve etkinliklerle havacılık ve uzay konularında merak, ilgi ve motivasyonu artırarak gelecekte daha fazla ihtiyaç duyacağımız STE(A)M (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik) alanlarına yönlendirmek amacıyla yürütülen bir projedir.

Havacılık ve Uzay Gelecek Merkezi